Prijs van LNG – CNG

LNG en CNG worden afgerekend per kilogram. De reden hiervoor is dat de energie-inhoud afhankelijk is van druk en temperatuur, maar altijd gelijk is per kilogram.

LNG € 1,011* op 18-11-2018
CNG € 0,979* op 18-11-2018
* Exclusief BTW