'

FRONT RUNNER IN CLEAN FUEL

Transport kan én moet groener, maar we willen dat transport ook rendabel blijft. Daarom streeft Rolande naar de schoonste, economisch haalbare brandstof in de transportsector. Op dit moment is dat LNG. Als front runner in de LNG-markt kennen we alle ins & outs van LNG. Door de volledige keten te beheren en te blijven ontwikkelen, helpen we je verder.

In 2005 begonnen we als pioniers. Met als resultaat de introductie van rijden op vloeibaar aardgas (LNG) en vloeibaar biogas (Bio-LNG), in het Nederlandse en Europese wegtransport, in 2010. Inmiddels beschikken we over het grootste LNG-netwerk en zijn we voortdurend in ontwikkeling als marktleider in LNG en Bio-LNG.

  • We ontwikkelen, bouwen en exploiteren een eigen netwerk van LNG-tankstations in Europa.
  • We zijn LNG expert, hier ligt onze focus.
  • We zijn actief in de productie van Bio-LNG.
  • Wij ondersteunen bedrijven in hun overstap naar LNG en Bio-LNG.


GROENER TRANSPORT. DAAR WERKEN WE DAGELIJKS AAN!

De transportsector is verantwoordelijk voor een groot aandeel in de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof. Rolande gelooft in het terugdringen van het fossiele tijdperk voor trucks en beschouwt LNG als de opstap naar Bio-LNG. Een gedegen infrastructuur van LNG-tankstations is essentieel voor de succesvolle implementatie van LNG én Bio-LNG in de transportsector. Dat is onze missie: de schoonste, economisch haalbare brandstof in de transportsector leveren.

De realisatie van een aantal van onze stations is mede mogelijk gemaakt door subsidietrajecten.

LNG4HAUL BIOLNG4EU


DE STAP NAAR BIO-LNG

Bio-LNG wordt lokaal geproduceerd uit biogas van afvalstromen zoals organisch huishoudelijk afval, slib, mest of landbouwafval. Dit biogas wordt opgewaardeerd en vloeibaar gemaakt tot Bio-LNG, bestaande uit bijna 100% methaan. Door brandstof te produceren uit afval draagt Bio-LNG ​​bij aan een circulaire economie.

  • Een 100% hernieuwbare brandstof.
  • In te zetten op bestaande LNG tankstations en LNG trucks.
  • Dezelfde voordelen qua prestaties, brandstofverbruik en geluidsniveau.
  • Geschikt voor langeafstandstransport.
  • Bruikbaar in elke blend met LNG.


Expert We hebben kennis van en een realistische kijk op de schoonste, economisch haalbare brandstof in de transportsector.

Partner We verbinden en begeleiden (potentiële) klanten en de markt in de overgang van diesel naar (Bio-) LNG.

Persoonlijk We denken mee met onze klanten en staan voor persoonlijk contact binnen de hele keten.

Ondernemend We hebben een energiek en innovatief team. Door met lef te ondernemen en te onderzoeken, wijken we af van de gebaande brandstof-paden in de transportsector.

Duurzaam Duurzaamheid is ons vertrekpunt. Door kritisch te zijn en duurzame verbetering na te streven, waarborgen we onze kwaliteit en dragen we bij aan een schonere toekomst.

“Rolande is een zeer gewaardeerde kracht in het
veld om Nederland groener te krijgen.”

Peter Leegstraten – Senior Consultant Transport bij Ahold Delhaize Transport & Inbound Logistics

Lees referentieOverweegt jouw bedrijf de overstap van diesel naar (Bio-)LNG?
Neem dan contact met ons op