'

DE STAP NAAR BIO-LNG

Rolande investeert sinds 2007 in schonere brandstoffen om de emissies in het wegtransport te reduceren. Als front runner op het gebied van LNG voor wegtransport nemen wij ook de volgende stap: de introductie van Bio-LNG. Bio-LNG is een 100% biologische brandstof die gemaakt wordt uit afval of mest. Wij zijn ervan overtuigd dat Bio-LNG de brandstof van de toekomst is voor lange afstand wegtransport. Daarom investeren we in productielocaties en de infrastructuur in Nederland en België voor Bio-LNG.

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN VAN BIO-LNG

  • De schoonste brandstof die geschikt is voor lange afstand wegtransport.
  • Bio-LNG levert een CO₂-reductie van minimaal 80% ten opzichte van Diesel Euro-VI motoren.
  • Bio-LNG kan lokaal geproduceerd worden uit secundaire afvalstromen (zonder impact op de voedselketen).
  • Bio-LNG is 100% compatible met LNG. Voor Bio-LNG kan gebruik worden gemaakt van de reeds beschikbare LNG trucks en tankinfrastructuur.
  • (Bio-)LNG trucks hebben een actieradius die vergelijkbaar is met dieseltrucks.

BIOLNG4EU

In het project BIOLNG4EU, dat mede wordt gefinancierd uit het Europese CEF programma, ontwikkelen we de eerste infrastructuur voor Bio-LNG in Nederland en België. Wij investeren in twee locaties voor de productie van Bio-LNG gaan en vier nieuwe tankstations voor Bio-LNG blends. In samenwerking met Scania, IVECO en Volvo voeren we een real life trial uit met 35 trucks die op Bio-LNG blends gaan rijden. Tijdens deze trial verzamelen we waardevolle data over de performance en kosten van de trucks, de tankstations en de productielocaties.

Hiermee willen we laten zien dat Bio-LNG een serieuze optie is voor vergroening van het wegtransport op de korte termijn. Bio-LNG verdient een belangrijke plaats in de brandstoffenmix voor transport!

Wilt u meer informatie over Bio-LNG of over BIOLNG4EU?
Neem dan contact op met Karin Jansen, Business Development Manager Bio Fuels. Te bereiken via: 0183-583446.

Stuur direct een mail Bel direct