'

Bio-LNG voor duurzaam transport

Omdat wij geloven in duurzaam transport, investeren wij al sinds 2009 in LNG voor wegtransport. In het licht van het Klimaatakkoord, CO2-tax en een toenemend milieubewustzijn van de consument wordt de druk op alle sectoren om te vergroenen groter. Transport kán en moet groener, maar we willen dat transport ook betaalbaar blijft. Daarom blijven wij investeren in een dekkend internationaal LNG-netwerk. Met onze volgende stap, de introductie van Bio-LNG, kan zwaar wegtransport de stap zetten naar 2030!

Nu beschikbaar!

Heeft jouw organisatie serieuze ambities voor CO2-reductie van transport richting 2025 of 2030? Dan is het nu tijd om keuzes te maken. Een goed en beschikbaar alternatief voor de inzet van diesel is Bio-LNG. Het mooie hiervan is dat de Bio-LNG blend gedurende de tijd kan meegroeien met jouw duurzaamheidsambities!

Dit is Bio-LNG

Bio-LNG is lokaal geproduceerde brandstof die gewonnen wordt uit biogas van afvalstromen zoals organisch huishoudelijk afval, slib, mest of landbouwafval. Dit biogas wordt opgewaardeerd en vloeibaar gemaakt tot Bio-LNG, bestaande uit bijna 100% methaan. Door brandstof te produceren uit afval draagt Bio-LNG bij aan een circulaire economie.

Voordelen van Bio-LNG

  • 99,8% CO2-reductie
  • Nu beschikbaar
  • Onbeperkte Bio-LNG / LNG blend
  • Draagt bij een een circulaire economie
  • Waardecreatie uit afval.

 

Hernieuwbare brandstof

Onze Bio-LNG wordt gemaakt uit duurzame grondstoffen. Dat betekent dat wij afval gebruiken dat niet geschikt is voor menselijke of dierlijke consumptie. Via certificering zorgen wij voor transparantie over de gebruikte grondstoffen en processen en hun CO2-footprint door de hele keten.

99,8% CO2-reductie

Met de inzet van Bio-LNG realiseer je 99,8% reductie van je CO2-emissies. Met onze CO2-calculator kunnen we precies uitrekenen met welke Bio-LNG blend je kunt voldoen aan jouw CO2-reductie targets. Nu en in de toekomst. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

The green way or no way

Begin vandaag nog met de transitie naar duurzaam transport. Bio-LNG is in elke blend in te zetten in bestaande LNG-trucks. Hierdoor behoud je alle voordelen qua prestaties, brandstofverbruik en geluidsniveau die je gewend bent van een LNG-truck. Voor een Bio-LNG blend wordt een vaste opslag betaalt op de LNG-prijs. Rolande helpt je graag bij het maken van een maatwerkberekening voor jouw vloot.

Zet vandaag de stap naar fossielvrij wegtransport en een schonere wereld.

Neem dan contact met ons op