Het grootste alternatief. Het grootste LNG-netwerk.